آخرین بروزرسانی اسفند ۴ام, ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲ قبل از ظهر

درباره ما


نگاهی به شش دوره اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان از ابتدای تاسیس این انجمن تا کنون

دوره اول: از آذرماه۱۳۷۹ تا آئرماه ۱۳۸۱

عباس نصر: رئیس هیأت مدیره

علی راعی: دبیر هیأت مدیره

مختار استکی: عضو اصلی هیأت مدیره

فضل ا…صلواتی: عضو اصلی هیأت مدیره

غلامحسین جعفری: عضو اصلی هیأت مدیره

دوره دوم: از آذرماه ۱۳۸۱ تا آذزماه ۱۳۸۴

فضل ا… صلواتی: رئیس هیأت مدیره

عباس پور قدیری: نایب رئیس هیأت مدیره

محمدرضا ثقفیان:  دبیر هیأت مدیره

مهدی تمیزی:خزانه‌دار هیأت مدیره

مریم یزدیان‌پور: عضو اصلی هیأت مدیره

دوره سوم:از آذرماه ۱۳۸۴ تا آذرماه۱۳۸۷

فضل ا… صلواتی: رئیس هیأت مدیره

علی صرافیان: دبیر هیأت مدیره

مرتضی بابا صفری: نایب رئیس هیأت مدیره

ایرج ناظمی: عضو اصلی هیأت مدیره (خروج کرد) احمد صرامی جایگزین شد

مجید مقدس :خزانه دار هیأت مدیره

دوره چهارم: از آذرماه ۱۳۸۷ تا آذرماه ۱۳۹۰

فضل ا… صلواتی: رئیس هیأت مدیره

علی راعی: نایب رئیس هیأت مدیره

علی صرافیان: دبیر هیأت مدیره

حجت اله بیاتی: خزانه دار هیأت مدیره

محمد رضا شکراللهی :عضو اصلی هیأت مدیره

دوره پنجم: از آذرماه ۱۳۹۰ تا آذرماه ۱۳۹۳

علی راعی: رئیس هیأت مدیره

محمد رضا شکراللهی: نایب ریئس هیأت مدیره

حجت اله بیاتی: دبیر هیأت (که به دلیل خروجش علی اکبر نوری جایگزین وی در هیأت مدیره شد. )

علی صرافیان: عضو اصلی هیأت مدیره که پس از خروج بیاتی دبیر شد

شهزاد بهادری: خزانه دار هیأت مدیره 

دوره ششم : از آذرماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۶

فضل ا… سلطانی: رئیس هیأت مدیره 

فرید صلواتی: نایب رئیس  که پس از خروجش محمدرضا محرابی جایگزین شد

علی راعی: دبیر هیأت مدیره 

مهرناز آزاد: خزانه‌دار هیأت مدیره 

محمد رضا شکراللهی: عضو اصلی هیأت مدیره

مجید مقدس:عضو اصلی هیأت مدیره

شهزاد بهادری:عضو اصلی هیأت مدیره

یاد و نام اعضاء انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان اصفهان که آسمانی شدند، گرامی باد

زنده یاد: سید مهدی سجادی نائینی                     زنده یاد: صمدانی

دوره هفتم:از آذرماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۹ ( که به علت کرونا تا تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد)

عبدالحسین جعفری  : رئیس هیات مدیره

مهرناز  آزاد: نایب رئیس هیات مدیره

شهرزاد بهادری  : دبیر هیات مدیره

وحید صلواتی :خزانه دار هیات مدیره

افشین ماهوشی: عضو اصلی هیأت مدیره

عباس زمانی: عضو اصلی هیأت مدیره

مژگان اشتری: عضو اصلی هیأت مدیره

 نفیسه آقاجان عبداله: بازرس اصلی

دوره هشتم: از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۳

وحید صلواتی:رئیس هیات مدیره 

 مهرناز آزاد: نایب رئیس هیات مدیره

محسن راعی: دبیر هیات مدیره

نرگس رضایی :خزانه دار هیات مدیره

نفیسه آقاجان: عضو اصلی هیأت مدیره

فاطمه شفیعی: عضو اصلی هیأت مدیره

طاهره شفیعی: عضو اصلی هیأت مدیره

 رضا فتوح: بازرس اصلی